Official Hosts


เทศกาลสุดยอดคอนเสิร์ต แนวเพลงอิเลคโทรนิค เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

2011 2012 2013

"Production of Elite Entertainment"